menu

電子顕微鏡室メンバー

専任教員

准教授
 粟屋 智就 (Tomonari Awaya)
特定助教
  勝野 達也 (Tatsuya Katsuno)
TEM&SEM全般
Volume EM

技術スタッフ

技術専門員
  幸田 晴康 (Haruyasu Kohda)
TEM&SEM全般
技術専門職員
  古田 敬子 (Keiko Furuta)
TEM&SEM全般
FIB-SEM
技術職員
  長井 秀樹 (Hideki Nagai)
TEM&SEM全般
技術補佐員
  柳本 香 (Kaori Yanagimoto)
TEM&SEM試料作製